Najwidioczniej dr Reuter nie zna Germańskiej, ale każdy wyposażony w zdrowy rozsądek, logicznie myślący człowiek, dojdzie do podobnych rozpoznań, jak ten radiolog. Dzięki doktorowi Hamerowi mamy dowody na istnienie tzw. "samouzdrawiania". Jednak również to określenie nie odpowiada rzeczywistemu stanowi. Jeżeli mówi się o "samouzdrawianiu", to znaczy, że przed nim musiała wystąpić jakaś choroba. W oparciu o Germańską rozumiemy, że dzisiejsza medycyna nazywa chorobą objawy, których źródła powstania nie zna... (wyjątek stanowią skutki niedożywienia, urazy i zatrucia - tutaj przyczyny objawów są znane).
W video zawarte są również informacje na temat mikrobów oraz zarażania się nimi...co nie odpowiada wiedzy Germańskiej.
Germańczyk wie, że organizm może "przejąć" mikroby od obcej osoby, jeżeli jego organizm znajduje się w fazie wagotonicznej, ale brakuje mu własnych mikrobów, lub ich ilość jest niewystarczająca, bo np. zostały wyrugowane z organizmu wskutek np. intensywnego zażywania antybiotyków, czy sterylnego wychowywania.
W szpitalach przebywają zazwyczaj ludzie znajdujący się w fazie pcl. A więc potrzebujący mikroby...

Serdecznie dziękujemy Arturowi za przerłumaczenie tego interesującego filmu.

germańska dotyczy

okresu życia od momentu zapłodnionego jaja i kończy się ze śmiercią osobnika. Nie zajmuje się tym, co było przed poczęciem ani co będzie po jego śmierci. Dr Hamer nie wypowiada się na ten temat. Ogranicza się do tego, co może udowodnić. Jeżeli szukacie biologicznego konfliktu, to zawsze takiego, który wydarzył się w tym życiu!

uczymy się dla siebie

Program Kształcenia w Germańskiej Heilkunde przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
1998-2022 Germanische Heilkunde
VIVA LA MEDICINA SAGRADA!
© ® Dr.med. Mag.theol. Ryke Geerd Hamer


Your IP: 3.238.225.8
16 ip check